top of page
SP1320 - Tom Wilhelmesn 3D GA_3871_ISO_1_8192-4608.jpeg

Behandling og gjenvinning av forurenset masser
- for optimal sirkulærøkonomi! 

Er du en byggherre eller entreprenør som ønsker sirkulære løsninger over utdaterte linjære løsninger? Massebalanse Norge AS ønsker alle i anleggsbransjen hjertelig velkommen dersom du ønsker bærekraftig og forutsigbar løsninger for forurensede gravemasser. 

Butikk ( Kommer )

Bærekraftig Masseforvaltning

Massebalanse Norge AS (MBN) er endelig i mål som TW Gruppen har jobbet med siden 2012. MBN har ansvaret for vasking og behandling av mineralske varer under TW Gruppen AS. Selskapet drives 100% under egen regi, men nyttiggjør ressurser fra hele TW Gruppen AS.

TW Gruppen AS jobber langs hele verdikjeden tilknyttet til sirkulær masseforvaltning. 

MBN skal behandle 350.000 tonn med grave masser pr. år. Som den fjerde aktøren innenfor gjenvinning av mineralske produkter blir vi en samfunns og miljøvennlig aktør innenfor masse håndtering. Norske byggenæring er avhengig av å ta et større ansvar på overskuddsmassene.  

Sirkulær økonomi nås ikke uten bærekraftig og miljøvennlige løsninger. TW Gruppen sin visjon om å gjenvinne, gjenbruke og redusere avfall som er den desiderte mest sirkulær økonomiske løsningen i markedet i dag. Vi reduserer og gjenvinner med dette anlegget minst 80% av totalvolumet!

Miljø- en nytt samfunns standard

Vi opplever evig endringer i bygg og anleggs bransjen, og vi ser et større og større tendensen mot mer bærekraftige løsninger, inkludert FN sine bærekraftsmål, som bedre utnytter resurser som vi har tilgjengelig. Gjenvinning har vist seg til å være en samfunnsnyttig løsning når uttak av nye resurser kreve store inngrep i naturen. Derfor er det naturlig for TW Gruppen å finne mer sirkulære løsninger som fremmer bærekraft, gjenbruk og resirkulering av mineralske ressurser. Å ta vare på fremtidig generasjoner handler ikke bare om CO2 utslipp, men et helhetlig fokus på hvordan vi klarer å påvirke flere ledd i samfunnet.

 

Nye løsninger og bruk av ny teknologi gir oss muligheten til å gi massene som tidligere ble deponert et nytt og lengere liv. Det vil gi mer bærekraftig og sirkulære løsninger for alle. 

 

For a greener tomorrow.

Mottak av forurensede gravemasser

Massebalanse Norge tilbyr mottak og transport av gravemasser. Vi kan ta imot forurenset gravemasse opp til og med klasse 5.

Bestill nå (kommer)
img_3903.jpg

Gjenbruk av gravemasser

Ta kontakt med oss for et tilbud.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

For bærekraftige tips og informasjon!

bottom of page