top of page

Om oss

Revolusjonerende masseforvaltning

Gjenvinnings prosess i vaskeanlegg starter med å ta imot forurensede masser for å kunne gjenvinne de. En stor andel av massene blir kjørt inn av Tom Wilhelmsen AS sine hele elektriske lastebiler.   

 

Resirkulering av masser starter med en sorteringsprosess for en homogen massekvalitet gjennom anlegget. Massene tilføres først inn i et høyteknologisk renseanlegg hvor det behandles med høyt trykk vannstråler og polymer som binder til seg forurensning fra masser. Vannet som brukes på anlegget blir gjenvunnet og øvrig tilføring av vannet er gjort på en miljøvennlig og samfundsforsvarlig måte.  Gjennom vask og behandlingsprosessen har vi fult fokus på å oppnå det størst mulig andel av resirkulerte masser til gjenbruk. De behandlet rene massene siktes og splittes gjennom anlegget til byggenæringsønskede fraksjoner.  

 

Ved at vaskeanlegget vårt står innendørs i vår 5.200 m3 bygg på Disenå, har vi muligheten til å vaske masser året rundt.  

bottom of page