top of page

Fremtiden er sirkulær

Massebalanse Norge AS, i samarbeid med flere selskaper i TW Gruppen, vil tilby de mest miljøvennlige masseforvaltningsløsningene i markedet. Dette er det første steget TW Gruppen tar mot bærekraftige løsninger i Disenå Miljøpark. Sirkulærøkonomi og gjenvinning av mineralske ressurser og det som i dag anses som bygg- og anleggs avfall er fremtiden, og vi er klare for å bistå dere med dette. 

bottom of page