top of page

Mottak av Inerte og ordinære masser.

Inerte masser

Inerte masser er masser som ikke reagerer kjemisk eller biologisk, og som ikke vil oppløses eller brenne. Disse massene har veldig lavt forurensingspotensial. 

 

Ordinære og inerte masser kan med fordel vaskes og renses. Så mineralene kan ombrukes og få ny livsyklus.

 

Ved å levere deres forurensede masser reduseres deponibehovet med opptil 80%

IMG_6764.jpeg
IMG_8313.jpeg

Ordinære masser

Dette er masser som inneholder forurensninger som gjør at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for at det må klassifiseres som farlig avfall. Ordinære masser krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial. Ordinære masser kan være lett forurenset jord, sand, feiemasser og leire tilsvarende tilstandsklasse 2 og 3. Det kan også være forurensede muddermasser, gravemasser (tilsvarende tilstandsklasse 4 og 5)

bottom of page